{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
Kamera Kaydı Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

Sayın ilgili,

Panço Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Panço”) olarak sizlerin mahremiyetine ve kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz.Bu çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri ve Kanun’dan doğan haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Şirketimizce kamera kayıtları aracılığı ile temin edilen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkeler çerçevesinde,fiziksel mekân güvenliğinin temini amacıyla ve Kanun’un 5/2-f bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kamera kayıtları üzerinden temin edilen kişisel verileriniz yalnızca soruşturma ve kovuşturma süreçleri kapsamında mahkeme ve savcılıklarca talep edilmesi halinde paylaşılmakta, bunun dışında üçüncü kişilere ile paylaşılmamaktadır.

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz ve aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.panco.com.tr adresinde bulunan Panço İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurmak suretiyle kvkk@panco.com.tr adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. Panço olarak talebinizi mümkün olan en kısa sürede değerlendirecek ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız.

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 İşbu Aydınlatma Metni, Panço Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, 20.02.2024 tarihinde güncellenmiştir.

Veri Sorumlusu Bilgileri:

Unvan

Panço Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres

Zafer Mah. Bahargülü Sk. No:2-4 Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Mersis / Sicil No

07210390008400015/ 235987-0


İletişim Adresi

kvkk@panco.com.tr

Ürün başarıyla favorilere eklendi.
FAVORİLERE GİT