{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
Web Üyelik Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

1. Amaç ve Kapsam

Sayın ilgili, Panço Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Panço”) olarak sizlerin mahremiyetine ve kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri ve Kanun’dan doğan haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmekte ve bu amaçlar doğrultusunda tespit edilen saklama süreleri boyunca güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

2. Veri Sorumlusu Bilgileri

Unvan Panço Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres Zafer Mh. Bahargülü Sk. No:2-4 Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Mersis / Sicil No 07210390008400015/ 235987-0

İletişim Adresi kvkk@panco.com.tr

3. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ve Toplama Yöntemleri

Şirketimizce, sizlere ait, Kimlik, İletişim ve İşlem Güvenliği Bilgileri temin edilmektedir.

A. Kişisel Verilerin Sizlerden Elde Edilme Yöntemleri:

Temin Edildiği Kanal Toplama Yöntemi

Kişinin Kendisinden: www.panco.com.tr adresinde yer alan web site üyelik formu üzerinden temin edilmektedir. Kısmen Otomatik Yollarla

4. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Şirketimizce sizlere ait işlenen kişisel verilerin işleme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda belirtilmiştir.

Kanun’un 5/2(c) bendi kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde” hukuki sebebine dayanılarak işlenen kişisel verilerin işleme amaçları:

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

6. İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz ve aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.panco.com.tr adresinde Panço Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ekinde bulunan Panço İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurmak suretiyle kvkk@panco.com.tr adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. Panço olarak talebinizi mümkün olan en kısa sürede değerlendirecek ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız.

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi www.panco.com.tr adresinde bulunan Panço Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını ve www.verbis.kvkk.gov.tr adresinde bulunan Panço Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Veri Sorumluları Bilgi Sicil Sistemi Bildirimini inceleyebilirsiniz. Gizlilik Politikasının ilgili bölümünde yapılacak güncellemeler işbu metinde de yapılmış sayılacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, Panço Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, Panço Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasının ayrılmaz bir parçası olarak, 12.06.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Ürün başarıyla favorilere eklendi.
FAVORİLERE GİT